Infrastruktur

Asfalt kan slipas precis som betong för att jämna av ytan, ta ner toppar eller åstadkomma en slätare yta. Fördelarna med att slipa är exempelvis minskat buller, lägre rullmotstånd, högre friktion samt att det är en mycket kostnadseffektiv lösning jämfört med att fräsa bort den och lägga ny. Vill man exempelvis komma till rätta med bullriga vägar är slipning en effektiv och billig metod speciellt i stadsmiljöer. Sliptekniken kan också användas på exempelvis cykelbanor eller trottoarer där man önskar jämnare ytor och strukturer.

Fördelar med att slipaIMG_20140925_103030-e1413208620410-375x500

  • Minskat buller
  • Minskad Partikelemission
  • Ökad Friktion
  • Ljusare vägbana
  • Förlängd livslängd
  • Ökad körkomfort
  • Mindre rullmotstånd
  • Minskad bränsleförbrukning