Golvsliparna Sweden AB har fått i uppdrag att utföra HTC slipning av golven på nybyggnationen Netport Science Park som är beläget på östra piren i Karlshamn.

Nybygget på 10 000 kvm står klart 2022 och skapar plats för 700 nya arbetsplatser, restaurang, biograf med världsunik bild- och ljudteknik och konserthall för 300 personer.

Uppdragsgivare är Dynacon AB
Beställare Karlshamns Fastigheter AB
Golvkoncept HTC Superfloor Platinum
Kvm 7500

Fakta
Netport Science Park ägs av Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet. Verksamheten syftar till att främja samverkan mellan dessa tre parter för att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Genom verksamheten stimuleras utveckling och spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. NetPort Science Park kallas även den kreativa mötesplats på Östra Piren där människor och företag möts, skapar och växer.