ESD Golv

Ett perfekt ESD-golv

Resistanstest, utförda på bjälklag och på betongplattor på marken, har visat att HTC Superfloor™ uppfyller kraven i standarden SS-EN 61340-5-1. Uppmätta värden uppfyller också den internationella IEC-standarden och den amerikanska standarden ANSI/ESD. Gångtest med ESD-skor ger generellt ingen eller liten statisk laddning. Gränsvärdena i standarden för hantering av elektronik har inte i något fall överskridits av HTC Superfloor™.

20150915_105049

Läs mer
Avjämning/sanering HTC-Superfloor ESD-Golv