Lithurin behandlingar

Lithurin® SEAL

Lithurin® SEAL är ett impregneringsmedel som förseglar betongytan (dammbindning). Lithurin SEAL är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Lithurin SEAL tränger in och förseglar ytan jämnt i betongen, vilket ger minskad friktion. Ytan blir en del av strukturen utan flagning eller fjällning.
Användningsområde
• Försegling av betongytor inomhus.
• Dammbindare. Lägre friktion och högre slitstyrka.
• Lithurin® SEAL i kombination med Lithurin® HARD ökar slitstyrka upp till 20 ggr.
Miljöfördelar Lithurin® Seal
• Indoor Air Comfort Gold.
• Vattenbaserad.
• Luktfri.
Fördelar Lithurin® Seal
• Maximal försegling.
• Begränsar inträngning av vätska.
• Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd.
• Snabb torktid – torr efter 40 minuter, vid temp +15-18°.
• Kan användas på ny eller befintlig betong.

Lithurin® DENS

Lithurin DENS är ett impregneringsmedel som gör betongytan tätare. Lithurin DENS är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Ytan blir en del av strukturen utan sprickbildning, flagning eller fjällning. En engångsapplikation som underlättar städningen och ger ett långvarigt skydd.
Användningsområde
• Densifiering av betongytor inomhus och utomhus.
• Används som dammbindare/förseglare i våt miljö.
• Används som dammbindare/förseglare på plastmodifierade produkter som spackel.
• Densifierar ytan inför diamantpolering.

 

Miljöfördelar Lithurin® Dens
• Indoor Air Comfort Gold.
• Vattenbaserad.
• Luktfri.

Fördelar Lithurin® Dens
• Neutraliserar kalciumutfällningar.
• Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd.
• Snabb torktid – torr efter 30 minuter, vid temp +15-18°.
• Kan användas på ny eller befintlig betong.

Lithurin® HARD

Lithurin HARD är en betonghärdare som reagerar och stärker ytstrukturen på betongytor.
Lithurin HARD är ett impregneringsmedel, bildar ingen ytfilm och härdar betongytan. Lithurin HARD är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Betongen blir mer motståndskraftig mot nötning.

Användningsområde
• Härdning av betongytor inomhus och utomhus.
• Användas i kombination med Lithurin® DENS, SEAL, PROTEC.
• Härdar betongytan inför diamantslipning.
Miljöfördelar Lithurin® Hard
• Indoor Air Comfort Gold.
• Vattenbaserad.
• Luktfri.
Fördelar Lithurin® Hard
• Maximerar nötningsstyrkan för betongytan.
• Beständigt – en engångsapplikation ger långvarigt slitskydd.
• Snabb torktid – torr efter 30 minuter vid temp +15-18°.
• Kan användas på ny eller befintlig betong.

Lithurin® PROTEC

Lithurin PROTEC är ett impregneringsmedel som gör betongytan vätskeavisande.
Lithurin PROTEC är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Ytan blir en del av strukturen utan flagning eller fjällning. Ytan blir halkhämmande och underlättar städningen och ger ett långvarigt skydd.
Användningsområde
• Fläckskydd av betongytor inomhus och utomhus.
Miljöfördelar Lithurin®
• Indoor Air Comfort Gold.
• Vattenbaserad.
• Luktfri.
Fördelar Lithurin® PROTEC
• Löser kalciumutfällningar.
• Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd.
• Snabb torktid – torr efter 40 minuter, vid temp +15-18°.
• Kan användas på ny eller befintlig betong.