Golvkoncept: Husqvarna Superfloor Platinum
Sala Sjukhus.
Golvsliparna Sweden AB fick i uppdrag av Byggdilaog AB att slipa 2500 kvadratmeter Husqvarna Superfloor på Sala Sjukhus. Byggnationen utför av Byggdialog i samverkan med Region Västmanland. Sjukhuset byggdes i slutet av 60-talet. Projektet omfattar både nybyggnation och ombyggnation av befintlig byggnad, byggnadsyta är på ca 20 000 kvadratmeter.
Projekteringen av sjukhuset startade redan 2015.Byggstart 2018 och sjukhusets väntas stå färdigt 2022.
Nybyggnation 10 200 kvm
Renovering 9 800 kvm
Golvkonept:
Husqvarna Superfloor Silver i kulvertar 1800 kvadratmeter.
Husqvarna Superfloor Gold Entre – restaurang 750 kvadratmeter.