Golvsliparna Sweden AB vann upphandlingen av ytbehandling av betonggolven på projektet Science Towers. Byggnationen utförs av NCC Sverige AB på uppdrag av Science Park Fastigheter.
Projektet är belägget mitt i det centrala Jönköping och kommer att bestå av 4 torn i olika storlekar fördelat på totalt 13 000 kvadratmeter.

Visionen med projektet är att skapa en mötesplats för entreprenörskap. En öppen samlingsplats där människor kan utbyta idéer, upplevelser och kunskap.

Projektet startades 2021 och väntas stå färdigt sommaren 2023.

Golvkoncept Husqvarna Superfloor silver.
Yta: 1800 kvm.