BMW Borlänge

BMW bygger ny bilhall i Borlänge.
860 kvm Superfloor Bronze åt HMB Construction.