Rivning

EFFEKTIVA MASKINER

Vi har den mest effektiva maskinparken för att sanera och jämna av ditt betonggolv

Med hjälp av diamantslipning kan man effektivt ta bort gamla golvbeläggningar som epoxi, färg, lim m.m.

Samtidigt som den gamla golvbeläggningen avlägsnas så avjämnar man den underliggande betongen och kan sedan gå vidare med en lämplig golvlösning.

Med våra Janser-maskiner river vi även snabbt och effektivt bort alla slags mattor, klinkers och andra golvbeläggningar som inte går att slipa bort.